Měření akustiky

RDacoustic analýza akustické křivky dozvuku poslechového prostoru v čase
RDacoustic analýza akustické křivky dozvuku poslechového prostoru v čase

Akustické parametry poslechového prostoru zásadně ovlivňují výslednou kvalitu zvuku ze 40% až 70%. I sebe lepší reproduktorové soustavy a sebelepší audio komponenty nevhodnou akustiku poslechového prostoru nenahradí.

Není se čeho bát, i v obývacím pokoji klasického panelového domu lze za rozumné pořizovací náklady docílit slušných akustických parametrů. Záleží na množství a rozmístění akusticky pohltivých a odrazivých (difuzních) materiálů. Každá místnost má odlišné akustické chování závislé na jejích vnitřních rozměrech, které v daných vlnových délkách a jejich násobcích interferují, sčítají se nebo odečítají. Někdy si lze pomoci pouhým posunutím nábytku. Velký vliv má rozmístění reproduktorových soustav (zdroj zvuku) v poslechovém prostoru.

 

RDacoustic kalibrovaný měřící mikrofon
RDacoustic kalibrovaný měřící mikrofon

Měření akustických parametrů místnosti provádíme kalibrovaným směrovým mikrofonem a softwarem Room EQ Wizard. Na základě měření dozvukové charakteristiky prostoru po konzultaci se zákazníkem navrhneme ideální nebo kompromisní řešení. Po realizaci úprav poslechového prostoru opět provedeme měření akustické a dozvukové charakteristiky.

 

Odrazy zvuku

V každém poslechovém prostoru dochází k odrazům zvuku. K odrazům zvuku v poslechovém prostoru dochází od vnitřního zařízení a nábytku, největší podíl na odrazech zvuku však mají obvodové stěny, strop a podlaha. Použitý stavební materiál (cihly, panel, sádrokarton, dřevo , atd.), do určité míry zvukovou vlnu pohltí, ale její zbylá energie se od plochy stěny odrazí. Vlna tak pokračuje od jedné stěny ke druhé, od stropu k podlaze, kde při každém odrazu dojde k určitému pohlcení energie akustické vlny.

Nevhodné prostory

jsou čtvercového půdorysu, nebo obdélníkového půdorysu, jehož stěny jsou od sebe  vzdálené v násobcích. Nevhodná místnost bude například strop-podlaha 2,6 m, stěna-stěna 5,2 m, stěna-stěna 10,4 m, nebo velký klenutý strop, který působí efekt jako parabolické zrcadlo.

Vhodné prostory

mají dobrý poměr pohltivých a difuzních materiálů.  Pohltivý materiál může být například pohodlný gauč se silnou vrstvou měkčeného materiálu potažený látkou, nebo hrubý koberec. Vhodný je také hrubý těžký závěs, kde dochází k pohlcení zvuku, když vlna prochází závěsem směrem ke stěně a zároveň, když se vlna od stěny odrazí a závěsem prochází podruhé. Vzdáleností závěsu od stěny lze filtrovat určité, převážně basové frekvence. Difuzní materiál je obecně nábytek, ideálně otevřená knihovna, nevhodná je prosklená knihovna, nebo jakékoliv skleněné vitríny včetně zasklených obrazů nebo fotek.

Počitatelnost akustiky a odrazů

Slyšitelné pásmo se udává od 40Hz do 20 kHz, rychlost zvuku je zhruba 345 m/s. Odrazy, nebo-li určité frekvence, které místnost zesiluje lze zjednodušeně vypočíst podle rozměru poslechového prostoru. Uvažujme standardní místnost ve tvaru kvádru. Vzdálenost protilehlých stěn nám podle rychlosti zvuku dá vlnovou délku frekvence, která se bude od protilehlých stěn nejvíce odrážet. Například při vzdálenosti protilehlých stěn 6m, bude jejich rezonanční frekvence 57,5 Hz a jejich násobky, nejvíce 2,4,8, takže 115 Hz, 230 Hz, 460 Hz. Dále je nutno započítat druhé protilehlé stěny místnosti, vzdálenost stropu a podlahy. Velmi důležitá  je pohltivost koberce, nábytku a jeho umístění, závěsy, dveře atd. Podstatná je směrová vyzařovací charakteristika reproduktorů a jejich umístění.

Správné zanesení všech těchto a dalších parametrů do počítačového modelu tak, aby výsledná simulace odpovídala skutečným měřitelným parametrům je velmi složité. Nejjednodušší cesta je daný poslechový prostor změřit a podle výsledků měření navrhnout případné akustické úpravy. Mnohdy stačí posunutí reproduktorových soustav, nebo posunutí nábytku, případně změna koberce.