Hifi reprosoustavy

Evolution

Inspirováno minulostí, formováno přítomností. Hifi reprosoustavy Evolution jsou určeny pro velmi věrný stereo poslech. Vyznačují se množstvím detailů, vynikající lokalizací nástrojů a prostorovostí hudby. Obsahují pouze jeden vysoce citlivý reproduktor doplněný unikátní hornovou ozvučnicí.
Precizní řešení bez konstrukčních kompromisů. Design v art deco stylu v symbióze s funkčností. Krása a funkčnost v jednoduchosti.

Parametry

 • Citlivost: 98 dB
 • Absence frekvenčních výhybek zaručuje vynikající prostorovost a lokalizaci nástrojů.
 • Propojovací terminály jsou vyvedeny hned vedle reproduktoru z důvodu co nejkratší signálové cesty.
 • Ozvučnice je zhotovena pomoci 5D CNC frézy ze speciální Ultra-HDF desky silné 25 mm. Jen tak lze dosáhnout velmi vysoké tuhosti ozvučnice a přesnosti jejího tvaru.
 • Exponencialita zvukovodu je dosažena ve všech osách ozvučnice.
 • Čelní a zadní stěna je potažena tlumícím materiálem – tlumí nežádoucí vibrace ozvučnice.
 • Díky promyšlenému designu je reproduktor jednoduše odejmutelný – zákazníci, kteří by toužili experimentovat s různými reproduktory, tak nejsou konstrukcí ozvučnice omezováni.

Rozměry

 • Výška: 180 cm
 • Šířka: 45 cm
 • Hloubka: 50 cm
 • Hmotnost: 2x 75 kg
 • Provedení: Přírodní. Cena: €11 200.

Zakázková výroba: počítejte prosím s až dvouměsíční dobou pro výrobu. (Potřebný čas je obvykle kratší.)
Máte-li zájem o jiné provedení, nebo máte-li jiné speciální přání, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Patentovaný design

Design reprosoustav Evolution je patentován a chráněn evropským průmyslovým vzorem 003028331-0001.

Příslušenství

Dopředný horn Oris500

Reprosoustavy Evolution lze doplnit dopředným hornem Oris500, který slouží k optimalizaci výsledného akustického projevu v daném poslechovém prostoru. Dopředná hornová ozvučnice zesílí zvuk od frekvence 500 Hz až o 3 dB a ještě více jej nasměruje  k posluchači.
Dopředným hornem lze částečně kompenzovat nevhodnou akustiku poslechového prostoru. Zlepšuje zvukový projev u příliš zatlumených místností s minimálním dozvukem. Je vyroben ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a ideální akustické vlastnosti.

Fázové stabilizátory

Další možností pro zlepšení kvality zvuku je použití fázového stabilizátoru. Fázový stabilizátor vyrovnává akustický tlak ve středu reproduktoru, zabraňuje akustickým odrazům mezi stěnami menší výškové membrány a směruje akustický tlak přímo k posluchači. Slouží také k vyladění směrovosti reproduktoru. Vliv fázového stabilizátoru je slyšitelný v lokalizaci výšek.
Lze experimentovat s délkou fázového stabilizátoru (nabízíme v délky od 40 do 80 mm). Jsou zhotoveny ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a vynikající odrazivost. Všechny nástavce lze bezpečně aplikovat díky magnetické podstavě, která je držena středovým magnetem reproduktoru.

Mramorový podstavec

Dalším volitelným příslušenstvím, které pro reprosoustavy Evolution nabízíme, je mramorový podstavec.

Rozměry:

 • Výška: 3 cm
 • Šířka a hloubka: 53 cm
 • Hmotnost: 6 kg

Zlacené WBT terminály

nahrazují standardní terminály, kterými reprosoustavy osazujeme. Díky pozlacení a vyššímu tlaku na konektory poskytují vyšší vodivost. Ještě více tak minimalizují nechtěné vlivy v audio řetězci (v rámci přenosu signálu).

Dopředný horn Oris500

Reprosoustavy Evolution lze doplnit dopředným hornem Oris500, který slouží k optimalizaci výsledného akustického projevu v daném poslechovém prostoru. Dopředná hornová ozvučnice zesílí zvuk od frekvence 500 Hz až o 3 dB a ještě více jej nasměruje  k posluchači.
Dopředným hornem lze částečně kompenzovat nevhodnou akustiku poslechového prostoru. Zlepšuje zvukový projev u příliš zatlumených místností s minimálním dozvukem. Je vyroben ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a ideální akustické vlastnosti.

Fázové stabilizátory

Další možností pro zlepšení kvality zvuku je použití fázového stabilizátoru. Fázový stabilizátor vyrovnává akustický tlak ve středu reproduktoru, zabraňuje akustickým odrazům mezi stěnami menší výškové membrány a směruje akustický tlak přímo k posluchači. Slouží také k vyladění směrovosti reproduktoru. Vliv fázového stabilizátoru je slyšitelný v lokalizaci výšek.
Lze experimentovat s délkou fázového stabilizátoru (nabízíme v délky od 40 do 80 mm). Jsou zhotoveny ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a vynikající odrazivost. Všechny nástavce lze bezpečně aplikovat díky magnetické podstavě, která je držena středovým magnetem reproduktoru.

Mramorový podstavec

Dalším volitelným příslušenstvím, které pro reprosoustavy Evolution nabízíme, je mramorový podstavec.

Rozměry:

 • Výška: 3 cm
 • Šířka a hloubka: 53 cm
 • Hmotnost: 6 kg

Zlacené WBT terminály

nahrazují standardní terminály, kterými reprosoustavy osazujeme. Díky pozlacení a vyššímu tlaku na konektory poskytují vyšší vodivost. Ještě více tak minimalizují nechtěné vlivy v audio řetězci (v rámci přenosu signálu).

Recenze

Videa

Otázky a odpovědi

Proč nepoužíváme reproduktorové výhybky?

U standardních vícepásmových konstrukcí reproduktorových soustav frekvenční výhybky rozdělují signál do jednotlivých reproduktorů tak, aby výškový reproduktor hrál pouze výšky, středový reproduktor hrál pouze středovou frekvenci a basový reproduktor hrál pouze basovou složku. Celá šířka pásma je tak rozdělena na jednotlivá pásma a mezi nimi vždy vznikne fázový posun signálu, což do určité míry omezuje vnímání detailů ve zvuku a prostorovou lokalizaci hudebních nástrojů.
Ve frekvenční výhybce jsou použity kondenzátory, které kvůli své kapacitě zpožďují fázi signálu v dělícím kmitočtu až o 90° a cívky, které kvůli své indukčnosti posunují fázi signálu dopředu až o 90°. Fyzicky jdou v této dělící frekvenci membrány reproduktorů proti sobě a jejich akustický tlak se odečítá. Pro lidský sluch je nejcitlivější dělící frekvence mezi středovým a výškovým reproduktorem. Lidský sluchový aparát podle rozdílu hlasitosti a fázového posunu signálu v levém a pravém uchu lokalizuje prostorovost.
Širokopásmové reprosoustavy neobsahují frekvenční výhybky a neposunují fázi signálu.

Jak funguje hornová ozvučnice?

Základem konstrukce reprosoustav se širokopásmovým reproduktorem je ozvučnice, neboli zvukovod. Říká se jí také „hornová“ ozvučnice od anglického slova horn (roh). Je tomu již dávno, kdy si lidé všimli akustických vlastností rozšiřujícího se zvířecího rohu. Edisonův vynález fonografu (1877) a o deset let později první gramofon využíval stejný princip rozšiřující se ozvučnice.
Reprosoustavy Evolution využívají laděnou ozvučnici hornového typu, u které se využívá energie zadní části membrány reproduktoru. Ozvučnice je navržena tak, aby zesilovala basovou složku signálu v oblasti, kde začíná samotný reproduktor ztrácet účinnost. Ozvučnice zároveň tvoří dynamickou brzdu kmitacímu systému membrány reproduktoru. Stojaté vlnění, které se u hornových konstrukcí často objevuje, je minimalizováno velmi přesným nakloněním bočních stran. První kompresní komora ozvučnice je tvarována tak, že do hornu samotného prochází pouze basová složka, která je přesně ve fázi s budícím reproduktorem.

Fyzikální princip hornové ozvučnice

Hornová ozvučnice slouží k lepší účinnosti spojení mezi membránou reproduktoru a okolním vzduchem. Hornovou ozvučnici si lze také představit jako „akustický transformátor“, který zajišťuje impedanční přizpůsobení mezi velmi hustým materiálem membrány reproduktoru (papír, kov, dřevo) a méně hustým okolním vzduchem. Výsledkem je vyšší účinnost přenosu akustického výkonu z daného reproduktoru. Úhlové pokrytí, neboli vyzařovací diagram z hornové ozvučnice, je určeno tvarem, délkou zvukovodu a jeho koncového zaoblení. Navíc je úhlové pokrytí závislé na vyzařované frekvenci.
O historii a teorii hornové konstrukce si můžete přečíst na našem Audio blogu.

Proč jsou reproduktorové soustavy Evolution tak vysoké?

Spodní mezní kmitočet hornové ozvučnice je dán délkou zvukovodu. Čím je zvukovod delší, tím se jeho účinnost posunuje do nižších kmitočtů. Záleží také na velikosti plochy membrány reproduktoru, její tvrdosti a dynamice celého systému ozvučnice. Systémy musí být v rovnováze – příliš dlouhá ozvučnice (vzhledem k ploše membrány reproduktoru) ztrácí na nízkých frekvencích dynamiku.
Dlouholetým vývojem (evolucí, chcete-li) a řadou testů jsme dospěli k této velikosti a specificky přesnému tvaru ozvučnice, která je ideální pro vysoce citlivé 8″ širokopásmové reproduktory, které používáme.
Reprosoustavy Evolution půdorysně zabírají prostor pouze 45 x 50 cm. Na podlaze nezaberou o moc více místa než klasické sloupové reprosoustavy.

Vybrané příspěvky z našeho blogu

Novodobá renesance hornové ozvučnice

Základní informace o historii a principu konstrukce, které reprosoustavy Evolution využívají.

20. PROSINCE 2017

Vnímání hudby: člověk není stroj

O vnímání hudby naším sluchovým aparátem.

14. KVĚTNA 2018

Skin efekt existuje

Vliv skin efektu u reproduktorových kabelů.

19. LEDNA 2018

Novodobá renesance hornové ozvučnice

Základní informace o historii a principu konstrukce, které reprosoustavy Evolution využívají.

20. PROSINCE 2017

Vnímání hudby: člověk není stroj

O vnímání hudby naším sluchovým aparátem.

14. KVĚTNA 2018

Skin efekt existuje

Vliv skin efektu u reproduktorových kabelů.

19. LEDNA 2018