HIFI reprosoustavy Evolution jsou určeny pro velmi věrný stereo poslech. Vyznačují se množstvím detailů, vynikající lokalizací nástrojů a prostorovostí hudby. Reprosoustavy Evolution obsahují pouze jeden vysoce citlivý reproduktor doplněný unikátní hornovou ozvučnicí, která je řešena bez konstrukčních kompromisů.

Technické parametry

  • Citlivost 98 dB 
  • Absence frekvenčních výhybek zaručuje vynikající prostorovost a lokalizaci nástrojů
  • Propojovací terminály jsou vyvedeny hned vedle reproduktoru z důvodu co nejkratší signálové cesty
  • Ozvučnice je zhotovena pomocí 5D CNC frézy ze speciální Ultra-HDF desky silné 25 mm
  • Exponencialita zvukovodu je dosažena ve všech osách ozvučnice
  • Čelní a zadní stěna je potažena tlumícím materiálem, který tlumí nežádoucí vibrace ozvučnice

Rozměry:

Výška180 cm
Šířka45 cm
Hloubka50 cm
Váha2 x 75 kg
Cena15 500 EUR

 

RDacoustic Evolution speakers front Horn Oris500 speaker driver Voxativ AC1.8 wooden cone

  • HIFI reprosoustavy Evolution. Lenka Filipová. Stereo audio HIFI
    HIFI reprosoustavy Evolution. Lenka Filipová. Stereo audio HIFI

Patentovaný designEuropean Union Intellectual Property Office

Design reprosoustav Evolution je patentován a chráněn evropským průmyslovým vzorem 003028331-0001.

Příslušenství

Dopředný horn Oris500

RDacoustic reproduktorové soustavy Evolution Dopředný horn ORIS500 pro nasměrování zvuku ještě více k posluchači

Reprosoustavy Evolution lze doplnit dopřednou hornou Oris500, která slouží k optimalizaci výsledného akustického projevu v daném poslechovém prostoru. Dopředná hornová ozvučnice Oris500 zesílí zvuk od frekvence 500Hz až o 3dB a ještě více nasměruje  k posluchači.
Dopřednou hornou lze částečně kompenzovat nevhodnou akustiku poslechového prostoru. Zlepšuje zvukový projev u příliš zatlumených místností s minimálním dozvukem. Je vyroben ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a ideální akustické vlastnosti.

Fázové stabilizátory

RDacoustic nabízí pro Reproduktory Fostex fázový stabilizátor různých délek

Další možností pro zlepšení kvality HIFI stereo zvuku lze použít fázový stabilizátor. Fázový stabilizátor vyrovnává akustický tlak ve středu reproduktoru, zabraňuje akustickým odrazům mezi stěnami menší výškové membrány a směruje akustický tlak přímo k posluchači.  Slouží také k vyladění směrovosti reproduktoruLze experimentovat s délkou fázového stabilizátoru, které nabízíme v délkách od 40mm do 80mm; jsou zhotoveny ze sušeného dubového masivu pro jeho tvrdost a vynikající odrazivost. Vliv fázového stabilizátoru je slyšitelný v lokalizaci výšek. Všechny nástavce lze bezpečně aplikovat díky magnetické podstavě, která je držena středovým magnetem reproduktoru. Fázové stabilizátory jsou určeny pouze pro reproduktor FE206EN.

Mramorový podstavec

Další volitelné příslušenství je mramorový podstavec pod reprosoustavy Evolution.

Rozměry: 53 cm x 53 cm x 3 cm

Váha: 6 Kg

Otázky a odpovědi

Proč nepoužíváme HIFI reproduktorové výhybky?

U standardních vícepásmových konstrukcí reproduktorových soustav frekvenční výhybky rozdělují signál do jednotlivých reproduktorů tak, aby výškový reproduktor hrál pouze výšky, středový reproduktor hrál pouze středovou frekvenci a basový reproduktor hrál pouze basovou složku. Ve frekvenční výhybce jsou použity kondenzátory, které díky své kapacitě zpožďují fázi signálu v dělícím kmitočtu až o 90° a cívky, které díky své indukčnosti posunují fázi signálu dopředu až o 90°. Fyzicky jdou v této dělící frekvenci membrány reproduktorů proti sobě a jejich akustický tlak se odečítá. Pro lidský sluch je nejcitlivější dělící frekvence mezi středovým a výškovým reproduktorem. Lidský sluchový aparát podle rozdílu hlasitosti a fázového posunu signálu v levém a pravém uchu lokalizuje prostorovost. Širokopásmové reprosoustavy neobsahují frekvenční výhybky a neposunují fázi signálu.

Jak funguje Hornová ozvučnice?

Základem konstrukce reprosoustav se širokopásmovým reproduktorem je ozvučnice, nebo-li zvukovod. Říká se jí také „hornová“ ozvučnice od anglického slova horn (roh). Je to velmi dávno, kdy si lidé všimli akustických vlastností rozšiřujícího se zvířecího rohu. Edisonův slavný vynález phonographu v roce 1877 a o deset let později první gramofon využíval stejný princip rozšiřující se ozvučnice.

Fyzikální princip Hornové ozvučnice

Hornová ozvučnice slouží k lepší účinnosti spojení mezi membránou reproduktoru a okolním vzduchem. Hornovou ozvučnici si lze také představit jako „akustický transformátor„, který zajišťuje impedanční přizpůsobení mezi velmi hustým materiálem membrány reproduktoru (papír, kov, dřevo) a méně hustým okolním vzduchem. Výsledkem je vyšší účinnost přenosu akustického výkonu z daného reproduktoru. Úhlové pokrytí, nebo-li vyzařovací diagram z hornové ozvučnice je určeno tvarem, délkou zvukovodu a jeho koncového zaoblení, navíc je úhlové pokrytí závislé na vyzařované frekvenci.

High End reprosoustavy Evolution využívají laděnou ozvučnici hornového typu, kde se využívá energie zadní části membrány reproduktoru. Ozvučnice je navržena tak, aby zesilovala basovou složku signálu v oblasti, kde začíná samotný reproduktor ztrácet účinnost. Ozvučnice zároveň tvoří dynamickou brzdu kmitacímu systému membrány reproduktoru.

Proč jsou reproduktorové soustavy Evolution tak vysoké?

Spodní mezní kmitočet hornové ozvučnice je dán délkou zvukovodu. Čím je zvukovod delší, tím se jeho účinnost posunuje do nižších kmitočtů. Záleží také na velikosti plochy membrány reproduktoru a délce ozvučnice, aby byly tyto systémy v rovnováze, protože příliš dlouhá ozvučnice (vzhledem k ploše membrány reproduktoru) ztrácí na nízkých frekvencích dynamiku.

Dlouholetým vývojem a řadou testů jsme dospěli k této velikosti a tvaru ozvučnice, která je ideální pro vysoce citlivé 8″ širokopásmové reproduktory, které používáme.

High End HIFI reprosoustavy Evolution půdorysně zabírají prostor pouze 45 x 50 cm. Na podlaze nezaberou o moc více místa než klasické sloupové reprosoustavy.