Síťový filtr

RD Power Filter

je unikátní síťový filtr kombinovaný s přepěťovou ochranou. Tento výrobek z dílny RDacoustic účinně chrání vaše audio hifi spotřebiče a ostatní zařízení proti přepětí při úderu blesku a současně čistí zdroj napájení od nežádoucího elektromagnetického rušení („elektrosmogu“). Výsledkem je navýšení kvality zvuku vaší audio techniky. Chraňte svá zařízení chytře.

Využití

 • Přepěťová ochrana (LEMP – Lightning Electromagnetic Pulse)
 • Ochrana před elektromagnetickým rušením podle EMC standardu:
  • Rychlé přechodové pulsy BURST
  • Vysokoenergetické pulsy SURGE
  • Vysokofrekvenční elektromagnetické rušení
  • Filtrace VF symetrické složky
  • Filtrace VF nesymetrické složky
  • Ochrana před vnějším elektromagnetickým polem
 • Evropská vidlice CEE 7/7

Technické parametry

 • Maximální přenášený výkon 500 W
 • Maximální provozní napětí 230 VAC+10 % max.
 • Maximální proud 2,2 A
 • Vnitřní impedance 0,5 Ω
 • Maximální unikající proud 0,075 mA
 • Spotřeba <0,1 W
 • Izolace >4000 V
 • Ochrana přepětí SURGE >4500 V
 • SURGE zkratový proud >3x8000 A
 • Ochrana přepětí BURST >6000 V
 • BURST zkratový proud >3x6000 A
 • Ochrana před el. mag. polem >20 V/m
 • EMC filtrace -17 dB (30 kHz–10 MHz)

Rozměry

 • Délka: 1,5 m
 • Hmotnost: 1 kg
 • Provedení: Stříbrná. Cena: €640.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Recenze

Videa

Otázky a odpovědi

Zlepšuje síťový filtr kvalitu zvuku?

Ve zkratce ano. I přes zavedené normy elektromagnetické kompatibility k vysokofrekvenčnímu rušení může docházet. Toto rušení je sice mimo slyšitelnou frekvenci, interferencí a modulací – složením náhodných vysokých frekvencí – ale vznikají frekvence nízké – slyšitelné. Na našem blogu najdete jak reálná měření v praxi, tak více informací o filtraci obecně.

Co je EMC standard?

Každé elektronické zařízení vyzařuje do okolí elektromagnetické záření. EMC standard tyto zařízení rozděluje do různých skupin, ukládá hodnoty maximálního přípustného vyzařování a naopak minimální nutnou odolnost proti elektromagnetickému rušení. Více o EMC si můžete přečíst na našem Audio blogu.

Neměla by být elektroinstalace v domě schopna zastavit jakékoli přepětí?

Úder blesku je zodpovědný za největší procento poškození a zničení elektrických zařízení. Příslušné přechodné jevy jsou příliš rychlé na to, aby zareagoval jistič nebo trubičková pojistka. Hořící vlákno v pojistce vytvoří plazmu, která je vodivá, a pulsní proud v řádech tisíců ampér se dostane až na spotřebič.
Ochranu před přepětím popisuje norma EN 61643-11:2012. Pokud je podle ní provedena elektroinstalace, proti většině případů přepětí byste měli být ochráněni. Norma říká, že zapojeny musí být tři stupně přepěťové ochrany. Mezi každým z nich by mělo být alespoň 10 m kabelu. To proto, aby se při nárazovém proudu blesku (proud roste rychlostí až 1000 V/μs) uplatnil sériový odpor a indukce a energie blesku se rozložila tak, aby jednotlivé stupně ochrany fungovaly na charakter výboje, na který jsou konstruované. Pokud by například byly všechny tři stupně ochrany v jednom rozvaděči vedle sebe, nefungovaly by.

V našem filtru jsou všechny tři stupně, odděleny indukčnostmi, takže fungují pohromadě v jednom pouzdře. Filtr opakovaně snese zatížení 6000 V. Pokud udeří silný blesk do elektrického vedení v blízkém okolí a výboj bude mít vyšší napětí než 6000 V, první tlumivky ve filtru se nenávratně vypaří, připojené zařízení však zůstane vždy ochráněno. (Všechny komponenty jsou ochráněny nehořlavým materiálem, aby se zabránilo jakékoli možnosti vzniku požáru.) (Je možné, že filtr snese větší zatížení. Neexistují však testy, které by to ověřily, a hodnoty navíc velmi záleží na impedanci sítě. V hodnotách, které oficiálně uvádíme, musí tedy být dostatečná rezerva.) Norma pro konzumní elektroniku je obecně 1000 V.

Co je v našem filtru?

Na začátku jsou dvě tlumivky, které zvyšují vnitřní impedanci sítě a zpožďují nárazový proud. Díky nim bleskojistky, které následují, dříve zareagují. Ve filtru jsou tři bleskojistky se vzácným plynem v trojúhelníku. Přepětí je tedy redukováno mezi každým z vodičů. Následují další dvě tlumivky pro redukci proudového nárazu a tři rychlé silné varistory opět v trojúhelníku, které omezí přepěťovou špičku, která prošla bleskojistkami.
Následuje proudově kompenzovaná tlumivka, která společně se setem kondenzátorů redukuje symetrické rušení – dohromady tvoří vyvážený LC filtr pro vysokofrekvenční rušení. Filtr zakončují ultra rychlé varistory, které redukují přepětí prošlé prvními stupni ochrany. Celý filtr je stíněn proti vysokým frekvencím přes 1 MHz.

Kvalita použitých součástek

je mimo jiné důležitá pro filtraci vysokofrekvenčního rušení. Nejvíce záleží na složení jádra kompenzovné tlumivky. (Jeho indukčnost – hlavní parametr – se mění s frekvencí.) Používáme speciální železoprachová jádra s velmi širokým pracovním rozsahem. Ve většině zdrojů se používají materiály fungující pouze na frekvencích, které mají potlačit, a ne už na jejich harmonických frekvencích.

Kde je filtr vyroben?

Náš filtr je sestaven a všechny součástky a další jeho části jsou vyrobeny v České republice. Filtr je testován normovanými testy EU SURGE a BURST ve vojenské technické zkušebně ve Vyškově.

Co je důvodem izolace zařízení jednotlivě? Proč nemá filtr na svém konci více zásuvek?

Naše řešení – komplexní přepěťová ochrana v jednom pouzdře – má jako každé jiné řešení nevýhodu. Filtr má relativně vysoký vnitřní odpor, který způsobuje výkonové ztráty. Při námi udávném maximálnímu přenášenému výkonu (500 W, 230 VAC) filtr přemění přibližně 2 W do tepelné energie. Filtr snese trvalou zátěž i 1000 W, ztrátové teplo by však činilo 4 W a filtr by se musel chladit. Dle našeho názoru 500W příkon pro domácí audio bezproblému stačí.
Proto nemůžeme mít na jeho konci nekonečný počet zásuvek. Vícezásuvkové řešení znamená při zachování dalších vlastností našeho filtru zcela rozdílné řešení.

Náš filtr je zároveň kabel. Takové řešení znamená taktéž: stínění od filtru samotného až k zařízení a větší kvalitu filtrace. Například: s použitím dvou našich filtrů pro samostatnou filtraci DA převodníku a zesilovače třídy D je krom filtrace vnější sítě docíleno také filtrace mezi dvěma zařízeními. Kdyby byly obě zařízení zapojeny ve společné zásuvce, nebylo by filtrováno rušení zesilovače, a podobně. Řešení, které nabízíme, je perfektní v tom, co nabízí.

Vybrané příspěvky z našeho blogu

K čemu audio síťový filtr?

Základní informace o principu a funkci audio filtru. Zdroje rušení.

23. LEDNA 2018

EMC

Historie a současnost elektromagnetické kompatibility.

22. LEDNA 2018

Foto: Grethe Spongsveen [CC BY-SA 4.0 ],
via Wikimedia Commons

Skin efekt existuje

Vliv skin efektu u reproduktorových kabelů.

19. LEDNA 2018

Měření síťového rušení v praxi

23. LISTOPADU 2019

K čemu audio síťový filtr?

Základní informace o principu a funkci audio filtru. Zdroje rušení.

23. LEDNA 2018

Měření síťového rušení v praxi

23. LISTOPADU 2019

Foto:
Grethe Spongsveen
[CC BY-SA 4.0 ],

via Wikimedia Commons

EMC

Historie a současnost elektromagnetické kompatibility.

22. LEDNA 2018

Skin efekt existuje

Vliv skin efektu u reproduktorových kabelů.

19. LEDNA 2018